OKULÖNCESİ BÜTÜNLEŞTİRME/KAPSAYICI EĞİTİM

Düzenleyen: Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU (Moderatör), Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Gözde TOMRİS, Dr. Seçil ÇELİK