ERKEN MÜDAHALEDE GÜNCEL KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR

Düzenleyen: Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Prof. Dr. Şükrü TORUN, Doç. Dr. Meral HURİ

Oturum Başkanı ve Konuşmacı-1 Fiziksel Uygulamalar: Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ

Müzik Aracılı Uygulamalar: Prof. Dr. Şükrü TORUN

Duyu-Bütünleme Uygulamaları: Doç. Dr. Meral HURİ