Erken Çocukluk Döneminde Mahremiyet Eğitimi

Düzenleyen: Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR

Tüm gelişim alanları için erken dönem gelişimsel edinimlerin önemine alan yazında sıklıkla değinilmektedir. Özel gereksinimli çocuklar için bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel gelişim alanlarının iyi planlanmış bir eğitim ile desteklenmesi ne kadar önemli ise cinsel gelişim alanının gelişimsel edinimlerinin de desteklenmesi bir o kadar önemlidir. Cinsel gelişim alanının edinimlerinin sistematik ve sıralı olarak edindirilmesi cinsel eğitim olarak tanımlanır. Cinsel eğitimin erken çocukluk döneminde verilmesi gereken bölümü mahremiyet eğitimidir. Mahremiyet insanın yaşamı boyunca kullanacağı etik kavramının temelini oluşturan davranış eğilimlerinin ilk şemasıdır. Erken dönem şemalarının niteliğinin artarak ömür boyu kullanıldığını biliyoruz. Mahremiyet eğitiminde öğretilen örtülülük, gizlilik ve dokunulmazlık davranışlarının erken dönem edinimleri de zaman içinde niteliği artarak çocuklarımızın tacizden korunmasını ve tacizde bulunmamasını sağlayacak davranış eğiliminin temelini oluşturacaktır. Sadece özel gereksinimli çocuklarımız için değil normal çocuklarımız için de gerekli olan mahremiyet eğitimi sonraki yaşlarda aklını ve arını güçlendirerek merhametinin oluşmasını sağlayacaktır. Gelişmiş bir merhamete sahip bireyin evrensel etik kurallarına uymaması düşünülemez.