Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Somut Düşünme Araçları ile Geliştirilmesi: Örnek Etkinlikler

Düzenleyen: Doç. Dr. Yılmaz MUTLU, Prof. Dr. Sinan OLKUN

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin zorluklarının büyük bir kısmı sembole erişim güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle matematik eğitimcilerin üçlü kodlama ilkelerine göre geliştirmiş oldukları somut düşünme araçları (ya da kavram oyuncakları) kullanılması bu güçlüklerin aşılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalıştayda sayı kavramı, basamak değeri, aritmetik işlemlerin ve analog saatin öğrenilmesinde etkili olan somut materyallerle örnek etkinlikler sunulacaktır.