Anadolu Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı EÇOMDER ISEI Eurlyaid

UDEMKO2022'ye tüm ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız davetlidir.

Davet

Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)'nin Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) ile birlikte düzenlediği, Dünya Erken Müdahale Birliği (International Society on Early Intervention-ISEI) ve Avrupa Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (Eurlyaid-The European Association on Early Childhood Intervention-EAECI)'nin desteklediği 6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2022)'ne sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız.

UDEMKO2022’nin ana teması "Erken Müdahalede Değişen Paradigmalar" iken, kongre 26 Mayıs-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezinde gerçekleştirilecektir.Türkiye’nin dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler ve politikacılar kongreye davetlidir.

Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, paneller, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır. 

Kongrenin dili Türkçe'dir.

Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle...

Prof. Dr. İbrahim H. Diken & Doç. Dr. Ümit IŞIK
UDEMKO2022 Kongre Eş-Başkanları

HAKKINDA

Amaç

Uluslararası Katılımlı 6.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2022) birden çok amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

 1. 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile diğer ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
 3. Ülkemizde erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Ülkemizde var olan erken çocuklukta müdahaleye ilişkin uygulamaların (program ve değerlendirme araçları gibi) eğitimlerini sağlamaktır.

Kapsam

UDEMKO2022; 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin* ile sınırlı değildir.

 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gelişimsel Pediatri
 • Odyoloji
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Sosyal Hizmet
*Alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Katılımcılar

Erken çocuklukta müdahale ile ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer.

Konu Başlıkları

UDEMKO2022, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamında kongredeki konular aşağıdaki konu başlıklarını kapsarken bunlarla sınırlı değildir:

 • Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
 • Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)
 • Okulöncesi Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Kaynaştırma
 • Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim 

KURULLAR

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. Fuat ERDAL, Anadolu Üniversitesi Rektörü, EDEV YK Başkanı & Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Süleyman DEMİREL Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Michael GURALNICK, ISEI Başkanı, University of Washington, USA

Prof. Dr. Ana Maria SERRANO, Eurlyaid Başkanı, University of Minho, PORTUGAL


UDEMKO2022 Bilim Kurulu*

Prof. Dr. Funda ACARLAR, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE, Özel Eğitim, Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, Özel Eğitim, Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Sema BATU, Özel Eğitim, Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar BAYHAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ, Çocuk ve Ergen Psikiyatri, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ölçme ve Değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem DİKEN, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent ELBASAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. A. Gülhan ERCAN-SENCİCEK, Yale University, USA

Prof. Dr. Cevriye ERGÜL, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Michale GURALNICK, University of Washington, USA

Prof. Dr. Cem GÖKÇEN, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof.. Dr. H. Pelin KARASU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet KARASU, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi, Üsküdar Üniversitesi                                       

Prof. Dr. Onur KURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. İlknur MAVİŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Emine Nilgün METİN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Akmer MUTLU, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Serhat ODLUYURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, PDR, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Arzu ÖZEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK, Çocuk ve Ergen Psikiyatri, Yeşilay Genel Başkanı

Prof. Dr. Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Elif SAZAK, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Ana SERRANO, Universidade do Minho, Portugal

Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU, Özel Eğitim/Okulöncesi Eğitim, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Nöroloji, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Figen TURAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Sezgin VURAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Özel Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI, Çocuk Gelişimi, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN, PDR/Psikoloji, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Avşar ARDIÇ, Psikoloji/Özel Eğitim, Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Özel Eğitim, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Meral HURİ, Ergoterapi, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Seray OLÇAY-GÜL, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Doç. Dr. Salih RAKAP, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar ŞAFAK,Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Dudu Melek ER-SABUNCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KORKEM YORULMAZUDEMKO2022 Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Anadolu Üniversitesi (Kongre Eş-Başkanı)

Doç. Dr. Ümit IŞIK, Süleyman Demirel Üniversitesi (Kongre Eş-Başkanı)


Prof. Dr. Evrim AKTEPE, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Seçil ÇELİK, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Arş. Gör. Dr. Emre ERTÜRK, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Süleyman Demirel Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Gizem MUTLU, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Süleyman Demirel Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Süleyman Emre ÖZYÜREK, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Süleyman Demirel Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Fatıma Betül SÜMEN, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde TOMRİS, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Arş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Arş. Gör. Ahmet İlkhan YETKİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Arş. Gör. Hülya Ceren TUTUK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Fevzi GÜÇLÜ, Özel Eğitim, Isparta İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Öğr. Grv. Ali KAYMAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Öğr. Grv. Gökhan İNCE, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Arş. Gör. Mehmet OKUR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Arş. Gör. Ahmet Alperen YAVUZ, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Arş. Gör. Zehra CEVHER, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Erkan KURNAZ, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Melih Çattık, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Arş. Gör. Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN, Okul Öncesi Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Aslıcan Serçe

Arş. Gör. Uğur Onur GÜNDEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)*Ünvan ve soyadı sırasına göre düzenlenmiştir. Kurullar sürekli güncellenmektedir.

Erken fark et, Erken müdahale et.

KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Fred VOLKMAR, Yale University, USA
Prof. Dr. Fred VOLKMAR, Yale University, USA
Hakkında
Prof. Dr. Gerald MAHONEY, Case Western Reserve University, USA
Prof. Dr. Gerald MAHONEY, Case Western Reserve University, USA
Hakkında
Prof. Dr. Manfred PRETIS, Medical School of Hamburg, GERMANY
Prof. Dr. Manfred PRETIS, Medical School of Hamburg, GERMANY
Hakkında
Prof. Dr. Ana SERRANO, University of Minho, PORTUGAL
Prof. Dr. Ana SERRANO, University of Minho, PORTUGAL
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi (Adjunct Assistant Prof.) A. Gülhan ERCAN-SENCİCEK, Yale University, USA
Dr. Öğr. Üyesi (Adjunct Assistant Prof.) A. Gülhan ERCAN-SENCİCEK, Yale University, USA
Hakkında
Prof. Dr. Funda ACARLAR
Prof. Dr. Funda ACARLAR
Hakkında
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Hakkında
Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Hakkında
Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ
Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ
Hakkında
Prof. Dr. Özlem DİKEN
Prof. Dr. Özlem DİKEN
Hakkında
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Prof. Dr. Onur Burak DURSUN
Prof. Dr. Onur Burak DURSUN
Hakkında
Prof. Dr. Bülent ELBASAN
Prof. Dr. Bülent ELBASAN
Hakkında
Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN
Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN
Hakkında
Prof. Dr. Cem GÖKÇEN
Prof. Dr. Cem GÖKÇEN
Hakkında
Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN
Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN
Hakkında
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Hakkında
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Hakkında
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL
Hakkında
Prof. Dr. Ahmet KONROT
Prof. Dr. Ahmet KONROT
Hakkında
Prof. Dr. Onur KURT
Prof. Dr. Onur KURT
Hakkında
Prof. Dr. İlknur MAVİŞ
Prof. Dr. İlknur MAVİŞ
Hakkında
Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Hakkında
Prof. Dr. Akmer MUTLU
Prof. Dr. Akmer MUTLU
Hakkında
Prof. Dr. Serhat ODLUYURT
Prof. Dr. Serhat ODLUYURT
Hakkında
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Hakkında
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Hakkında
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU
Hakkında
Prof. Dr. Şükrü TORUN
Prof. Dr. Şükrü TORUN
Hakkında
Prof. Dr. Sezgin VURAN
Prof. Dr. Sezgin VURAN
Hakkında
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Hakkında
Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Hakkında
Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN
Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN
Hakkında
Doç. Dr. Banu ALTUNAY
Doç. Dr. Banu ALTUNAY
Hakkında
Doç. Dr. Veysel AKSOY
Doç. Dr. Veysel AKSOY
Hakkında
Doç. Dr. Avşar ARDIÇ
Doç. Dr. Avşar ARDIÇ
Hakkında
Doç. Dr. Burak BAYKARA
Doç. Dr. Burak BAYKARA
Hakkında
Doç. Dr. Dudu Melek ER-SABUNCUOĞLU
Doç. Dr. Dudu Melek ER-SABUNCUOĞLU
Hakkında
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Hakkında
Doç. Dr. Meral HURİ
Doç. Dr. Meral HURİ
Hakkında
Doç. Dr. Ümit IŞIK
Doç. Dr. Ümit IŞIK
Hakkında
Doç. Dr. Seray OLÇAY
Doç. Dr. Seray OLÇAY
Hakkında
Doç. Dr. Pınar ŞAFAK
Doç. Dr. Pınar ŞAFAK
Hakkında
Doç. Dr. Özlem TOPER
Doç. Dr. Özlem TOPER
Hakkında
Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ
Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ASLAN
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Ertan GÖRGÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ertan GÖRGÜ
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Buket KISAÇ DEMİROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Buket KISAÇ DEMİROĞLU
Hakkında
Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Gözde TOMRİS
Dr. Öğr. Üyesi Gözde TOMRİS
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Duygu KORKEM YORULMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Duygu KORKEM YORULMAZ
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Sertan ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Sertan ÖZDEMİR
Hakkında
Dr. Seçil ÇELİK
Dr. Seçil ÇELİK
Hakkında
Arş. Grv. Selin BOZBEY ESMEROĞLU
Arş. Grv. Selin BOZBEY ESMEROĞLU
Hakkında
Arş. Grv. Hatice Kübra KOÇAK
Arş. Grv. Hatice Kübra KOÇAK
Hakkında
Arş. Grv. Neslişah SIKICIKOĞLU
Arş. Grv. Neslişah SIKICIKOĞLU
Hakkında
Öğr. Grv. Ali KAYMAK
Öğr. Grv. Ali KAYMAK
Hakkında
Öğr. Grv. Neslihan CANPOLAT ÇIĞ
Öğr. Grv. Neslihan CANPOLAT ÇIĞ
Hakkında
Öğr. Grv. Gökhan İNCE
Öğr. Grv. Gökhan İNCE
Hakkında
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Çiğdem ERGÜL
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Çiğdem ERGÜL
Hakkında
Uzm. Deniz YILMAZ
Uzm. Deniz YILMAZ
Hakkında
Bilgisayar Mühendisi Can YILDIZ, TOLKİDO Kurucu Ortak
Bilgisayar Mühendisi Can YILDIZ, TOLKİDO Kurucu Ortak
Hakkında
Endüstriyel Tasarımcı Ege ÇAKALOZ
Endüstriyel Tasarımcı Ege ÇAKALOZ
Hakkında
KEYNOTE

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Fred VOLKMAR, Yale University, USA
Prof. Dr. Fred VOLKMAR, Yale University, USA
Hakkında
Prof. Dr. Gerald MAHONEY, Case Western Reserve University, USA
Prof. Dr. Gerald MAHONEY, Case Western Reserve University, USA
Hakkında
Prof. Dr. Manfred PRETIS, Medical School of Hamburg, GERMANY
Prof. Dr. Manfred PRETIS, Medical School of Hamburg, GERMANY
Hakkında
Prof. Dr. Ana SERRANO, University of Minho, PORTUGAL
Prof. Dr. Ana SERRANO, University of Minho, PORTUGAL
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi (Adjunct Assistant Prof.) A. Gülhan ERCAN-SENCİCEK, Yale University, USA
Dr. Öğr. Üyesi (Adjunct Assistant Prof.) A. Gülhan ERCAN-SENCİCEK, Yale University, USA
Hakkında
PANELLER

OSB’DE TIBBİ TANILAMA VE TIBBİ MÜDAHALE

Moderatör
Doç. Dr. Burak BAYKARA

OSB Tanısı Konulan Rutin Nöroloji ve Metabolizma Kontrolü Gerekir mi? OSB’ye Eşlik Eden Nörolojik ve Metabolik Bozukluklar

Doç. Dr. Burak BAYKARA
Hakkında
Prof. Dr. Cem GÖKÇEN

OSB tanılı olgular neden çocuk psikiyatri kontrolünde takip edilmelidir? Eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ve Tedavisi 

Prof. Dr. Cem GÖKÇEN
Hakkında
Doç. Dr. Ümit IŞIK

Otizm Spektrum Bozukluğunda Tanısı, Tanıda Kullanılabilecek Yöntemler

Doç. Dr. Ümit IŞIK
Hakkında

ERKEN MÜDAHALEDE DAVRANIŞSAL UYGULAMALAR

Moderatör
Prof. Dr. Sezgin VURAN

Davranışçı Psikolojinin Zihin Yetersizliği ve Otizm Alanı ile İttifakı ve Gelişim Süreci

Prof. Dr. Sezgin VURAN
Hakkında
Doç. Dr. Seray OLÇAY

Uygulamalı Davranış Analizi 

Doç. Dr. Seray OLÇAY
Hakkında
Doç. Dr. Özlem TOPER

Uygulamalı Davranış Analizi ve Doğal Ortamlarda Kullanımı

Doç. Dr. Özlem TOPER
Hakkında

ERKEN MÜDAHALEDE GELİŞİMSEL/İLİŞKİ TEMELLİ UYGULAMALAR

Moderatör
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Gelişimsel/İlişki Temelli Yaklaşıma Dayalı Uygulamalar ve ETEÇOM Programı

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI

Ebeveyn-Çocuğun Güçlendirilmesinde NöroPLAY

Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Hakkında
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Çiğdem ERGÜL

İlişki Temelli Bir Yaklaşım: DIR Floortime Modeli

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Çiğdem ERGÜL
Hakkında

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NDE ERKEN MÜDAHALE

Moderatör
Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU

Özel Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtilerine Yönelik Müdahale Stratejileri

Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Hakkında
Doç. Dr. Ümit IŞIK

Özel Öğrenme Güçlüğünde Tanı

Doç. Dr. Ümit IŞIK
Hakkında
Doç. Dr. Veysel AKSOY

Özel Öğrenme Güçlüğünde Erken Gelişimsel Belirtiler 

Doç. Dr. Veysel AKSOY
Hakkında

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA ERKEN MÜDAHALE

Moderatör
Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN

Erken dönem dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda tedavi yaklaşımları 

Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN
Hakkında
Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK

Erken dönem Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri ve tanısı 

Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Hakkında
Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gelişimi engellenebilir mi? Erken dönem yapılabilecek müdahaleler

Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ
Hakkında

MOTOR GELİŞİM SORUNLARINDA ERKEN MÜDAHALE

Moderatör
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL


Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL
Hakkında
Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Erken Çocukluk Döneminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Bülent ELBASAN
Hakkında
Prof. Dr. Akmer MUTLU

Erken Motor Müdahalede Değerlendirme

Prof. Dr. Akmer MUTLU
Hakkında
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ

Erken Müdahalede ICF Kullanımı

Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Hakkında

DUYUSAL VE ÇOKLU YETERSİZLİKLERDE ERKEN MÜDAHALE

Moderatör
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR


Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Hakkında
Doç. Dr. Banu ALTUNAY

Görme Yetersizliği Olan Bebekler İçin Ailelere Verilecek Destek Hizmetler

Doç. Dr. Banu ALTUNAY
Hakkında
Doç. Dr. Pınar ŞAFAK

Çoklu Yetersizliği Olan Bebeğe Sahip Ailelerin Yaşadıkları Güçlükler

Doç. Dr. Pınar ŞAFAK
Hakkında

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞUNDA ERKEN MÜDAHALE

Moderatör
Prof. Dr. Ahmet KONROT


Prof. Dr. Ahmet KONROT
Hakkında
Prof. Dr. İlknur MAVİŞ

Gecikmiş Konuşmadan Gelişimsel Dil Bozukluğuna

Prof. Dr. İlknur MAVİŞ
Hakkında
Prof. Dr. Özlem DİKEN

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarla Erken Çocuklukta Dil Müdahalesi

Prof. Dr. Özlem DİKEN
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Sertan ÖZDEMİR

Erken Dönem Kekemelik

Dr. Öğr. Üyesi Sertan ÖZDEMİR
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜRECİNDE ANNELER, BABALAR VE KARDEŞLER

Moderatör
Prof. Dr. Serhat ODLUYURT


Prof. Dr. Serhat ODLUYURT
Hakkında
Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN

Ebeveynlerin Özel Çocuklarını Kabul/Kabullenememe Süreci

Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN
Hakkında
Doç. Dr. Avşar ARDIÇ

Bağlanma, Ebeveyn Tutumları ve Cinsiyet Farklılıkları Temelinde Yetersizliğe Tepki

Doç. Dr. Avşar ARDIÇ
Hakkında

OKULÖNCESİ BÜTÜNLEŞTİRME/KAPSAYICI EĞİTİM

Moderatör
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU


Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU
Hakkında
Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU

Kapsayıcı okul öncesi eğitimde yol haritamız ne olmalı?

Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Hakkında
Dr. Seçil ÇELİK

Kapsayıcı okul öncesi eğitimde araştırmalar ne söylüyor? 

Dr. Seçil ÇELİK
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Gözde TOMRİS

Kapsayıcı okul öncesi eğitimde uygulamalarda ne durumdayız?

Dr. Öğr. Üyesi Gözde TOMRİS
Hakkında

TÜRKİYE’DE ERKEN MÜDAHALE SÜRECİ: SORUNLAR VE ÖNERİLER

Moderatör
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR

Türkiye'de Erken Müdahale Sürecine İlişkin Araştırmalardan Uygulamaya

Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Hakkında
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Gelişimsel Sistem Modeli Temelinde Türkiye'de Erken Müdahale Süreci ve Modeli 

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Prof. Dr. Onur Burak DURSUN
Prof. Dr. Onur Burak DURSUN
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜRECİNDE ICF VE KATILIM

Moderatör
Doç. Dr. Dudu Melek ER-SABUNCUOĞLU

Katılım nedir? Ne değildir?

Doç. Dr. Dudu Melek ER-SABUNCUOĞLU
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ASLAN

Çevre ve Katılım İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ASLAN
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Duygu KORKEM YORULMAZ

Katılım Çerçevesinde Erken Müdahale

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KORKEM YORULMAZ
Hakkında

ERKEN MÜDAHALEDE GÜNCEL KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR

Moderatör
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ

OSB'de Egzersiz

Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Hakkında
Prof. Dr. Şükrü TORUN

Otizmde Müzik Aracılı Müdaheleler ve Müzik Terapisi

Prof. Dr. Şükrü TORUN
Hakkında
Doç. Dr. Meral HURİ

OSB'de Duyusal İşlemleme Bozuklukları

Doç. Dr. Meral HURİ
Hakkında

ERKEN OKURYAZARLIK VE DİL İLİŞKİSİ

Moderatör
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Hakkında
Prof. Dr. Tevhide KARGIN

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişimi ve Dil Edinimi 


Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Hakkında
Prof. Dr. Funda ACARLAR

Okuma Gelişiminde Dilin Rolü

Prof. Dr. Funda ACARLAR
Hakkında
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU

Özel Gereksinimi Çocuklar ve Erken Okuryazarlık Uygulamaları

Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Hakkında

Genç Paneli: İKİ KERE FARKLILIK

Moderatör
Prof. Dr. Sezgin VURAN
Prof. Dr. Sezgin VURAN
Hakkında
Arş. Grv. Selin BOZBEY ESMEROĞLU

İki Kere Farklı Öğrenciler: Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

Arş. Grv. Selin BOZBEY ESMEROĞLU
Hakkında
Arş. Grv. Hatice Kübra KOÇAK

İki Kere Farklı Öğrencilerin Değerlendirilmesi

Arş. Grv. Hatice Kübra KOÇAK
Hakkında
Arş. Grv. Neslişah SIKICIKOĞLU

İki Kere Farklı Öğrenciler: Otizm ve Özel Yetenek    

Arş. Grv. Neslişah SIKICIKOĞLU
Hakkında

VB-MAPP TÜRKİYE

Moderatör
Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN

VB-MAPP'in Türkçeye Çeviri Süreci ve Türkiye'de Uygulanmasına İlişkin Planlar

Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN
Hakkında
Prof. Dr. Onur KURT

VB-MAPP Tanıtımı ve Kapsamı

Prof. Dr. Onur KURT
Hakkında
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR

VB-MAPP'e İlişkin Araştırma Desteği

Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Hakkında
ÇALIŞTAYLAR

Erken Çocuklukta Okul Çaplı Olumlu Davranışsal Müdahaleler ve Desteği: Birincil ve İkincil Düzey Müdahaleler
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLUDr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU
Hakkında

Sözel Davranış Yaklaşımı
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Dr. Öğr. Üyesi. Buket KISAÇ DEMİROĞLUDr. Öğr. Üyesi. Buket KISAÇ DEMİROĞLU
Hakkında

Türkçe Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemi (TADİS)
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Dr. Öğr. Üyesi Ertan GÖRGÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ertan GÖRGÜ
Hakkında

Tolkido ve Replikli Öğretim

Bilgisayar Mühendisi Can YILDIZ, TOLKİDO Kurucu Ortak
Bilgisayar Mühendisi Can YILDIZ, TOLKİDO Kurucu Ortak
Hakkında
Öğr. Grv. Ali KAYMAK
Öğr. Grv. Ali KAYMAK
Hakkında
Öğr. Grv. Gökhan İNCE
Öğr. Grv. Gökhan İNCE
Hakkında

Özel Eğitimde Teknoloji İçeren Yazılım/Donanım Tasarımı
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Bilgisayar Mühendisi Can YILDIZ, TOLKİDO Kurucu Ortak


Bilgisayar Mühendisi Can YILDIZ, TOLKİDO Kurucu Ortak
Hakkında
Endüstriyel Tasarımcı Ege ÇAKALOZ
Endüstriyel Tasarımcı Ege ÇAKALOZ
Hakkında

Erken Çocukluk Döneminde Mahremiyet Eğitimi
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
Hakkında

ÖGEBTÖ (Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtiler Tarama Ölçeği)
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Doç. Dr. Veysel AKSOY
Doç. Dr. Veysel AKSOY
Hakkında
Arş. Grv. Mehmet OKUR
Arş. Grv. Mehmet OKUR
Hakkında

Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Nitelikli Kitap Okuma Erken Müdahale Programı (niko Programı)
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Prof. Dr. Özlem DİKEN
Prof. Dr. Özlem DİKEN
Hakkında
Arş. Grv. Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN
Arş. Grv. Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN
Hakkında
Arş. Grv. Uğur Onur GÜNDEN
Arş. Grv. Uğur Onur GÜNDEN
Hakkında

Özel Eğitimde Dijitalleşme ve Web 2.0. Araçları Kullanarak Dijital İçerikler Geliştirme
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Öğr. Gör. Neslihan CANPOLAT ÇIĞ
Öğr. Gör. Neslihan CANPOLAT ÇIĞ
Hakkında
Uzm. Deniz YILMAZ
Uzm. Deniz YILMAZ
Hakkında

Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Somut Düşünme Araçları ile Geliştirilmesi: Örnek Etkinlikler
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Doç. Dr. Yılmaz MUTLU
Doç. Dr. Yılmaz MUTLU
Hakkında
Prof. Dr. Sinan OLKUN
Prof. Dr. Sinan OLKUN
Hakkında

Erken müdahale fark yaratır.

ÖZET & TAM METİN

Son güncelleme tarihi: 24.06.2022 10:25

 

 

PROGRAM

Son Güncelleme: 28.05.2022

26 MAYIS 2022

SAAT İÇERİK SALON
07:30 - 09:00 KAYIT Fuaye
09:00 - 09:45 AÇILIŞ Salon A
09:45 - 10:15 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 1 :

1. Burcu İyisan: 3-6 Yaş Arasındaki Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Uygulanan Floortime Seanslarının Sosyal Beceri ve Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

2. Cemre Gürel: Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bir Öğrenciye Rakamlar ve Anlamlı Öğrenme ile Renk Kavramı Öğretimi

3. Şerife Küçükşantürk: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Sembolik Oyun Becerilerinde Replikli Öğretim Yönteminin Etkililiği

4. Selen Okay, Şaziye Seçkin Yılmaz: Farklı Düzeyde Dil Becerilerine Sahip Çocuklarda El Becerisinin ve Dil Becerileri ile El Becerisi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

5. D. Melek Er-Sabuncuoğlu, Manfred Pretis, Rozita Petrinska Labudovikj, Katerine Todorova: Bütünleştirme Dostu Sınıf

6. Feyyaz Şentürk: Otizmli Çocuklarda Okul Öncesi Dönemde Gerçekleştirilen Duvar Boyama Etkinliklerinin Duyu Bütünlemeye Etkililiği

7. Elif Gökçen Köroğlu: Özel Eğitim Anaokullarında Çalışan Alan Dışı veya Ücretli Öğretmenlerin Görev Ve Mesleki Algılarının Değerlendirilmesi

8. Fatih Bayrak, Ömer Arıcı: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Bağımsız Spor Yapma Becerisi Kazandırılmasında Teknoloji Destekli Eğitim Uygulaması Örneği

9. Gamze Tükenmez, Kevser Akbaş: Özel Eğitim Anaokullarının Yaygınlaştırılması Projesinin Okul Öncesi Özel Eğitim Hizmetlerinde Kaynaştırma ve Öğrenci Devamsızlığına Etkileri

10. Olcay Göçen: Ev Merkezli Çoklu Müdahale Uygulamaları: Afyonkarahisar Örneği

11. Büşra Muş, Samet Tutoğlu: Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Cinsel İstismar: İnternet Haberlerine Yansıyan Cinsel İstismar Olaylarının İncelenmesi

12. Ümran Çolak, Şirin Türk Kahraman: Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelere Sunulan Aile Eğitim Hizmetlerinin Etkililiği

13. İbrahim Halil Diken, Özlem Diken, Uğur Onur Günden, Cem Kalaycı, Seçil Çelik, Ahmet İlkhan Yetkin, Ali Kaymak, Gözde Tomris, Sunagül Sani Bozkurt, Gökhan İnce, Tezcan Çavuşoğlu, Emre Ünlü, Tuğçe Sinoğlu Günden, Gülefşan Özge Kalaycı, Gültekin Yaman: Project Naturalistic Instruction: Exploding And Transferring Evidence-Based Strategies For Early Childhood Inclusion Professionals (Doğal Öğretim Projesi: Erken Çocukluk Alanında Çalışan Profesyonelleri için Kanıt Temelli Stratejilerin Transfer Edilmesi ve Yaygınlaştırılması)

14. İbrahim Halil Diken, Özlem Diken, Veysel Aksoy, Mehmet Yanardağ, Uğur Onur Günden, Ali Kaymak, Gökhan İnce, Cem Kalaycı, Gülefşan Özge Kalaycı, Neslihan Canpolat Çığ: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Kanıt Temelli Uygulamalar: AFIRM Modüllerinin Uyarlanması ve Kullanıcı Görüşlerinin Değerlendirilmesi

15. Şevval Altuntaş: Bireysel Farklılıklara Yönelik Dijital Sosyal Öykülerin Oluşturulması ve Uygulanması

16. Şevval Altuntaş: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Salgın Sürecinde Kardeşleriyle Olan Etkileşimin İncelenmesi

17. Dilara Yazıcı, İbrahim Halil Çetin: OSB’li Çocuklara Günlük Hayatta Kullanılan Levha ve İşaretlerin Küçük Grupla Öğretiminde Eş Zamanlı İpucu Yönteminin Etkililiği

18. Onur Can Kula, Ebru Kula: Erken Dönem OSB’li Çocuklara Sunulan Yönergelerin Çocuklar Tarafından Anlamlı Şekilde Genellenmesi

19. Halise Er : Uzaktan Eğitimde Ailenin Sürece Katkısı ve Eğitim Kalitesinin Artması

Fuaye
10:15 - 11:45 PANEL-1 : TÜRKİYE’DE ERKEN MÜDAHALE SÜRECİ: SORUNLAR VE ÖNERİLER
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR, Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Prof. Dr. Onur Burak DURSUN
Salon A
10:15 - 11:45 SÖZLÜ OTURUM 1 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. İsmail Seçer, Sümeyye Ulaş: Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisi (PCIT): Bir Erken Çocukluk Dönemi Müdahale Yaklaşımı

2. Zeynepnur Yücel: Erken Çocuklukta Problem Davranışların Azaltılmasında İşlevsel Davranışsal Değerlendirmenin Etkililiği

3. Gül Hayal Korkmaz, Yeşim Güleç Aslan: İşlevsel İletişim Öğretimi Uygulama El Kitabı

4. Mehmet Rojda Oruç, Gökçe Dönmez, Yelda Kaya: Otizm Spektrum Bozukluğu/Sosyal Uyaran Eksikliği/Sanal Otizm’’ Yelpazesinde Olduğu Düşünülen Bir Çocuğa Etkileşim Temelli Müdahale ve Sonuçları: Bir Vaka Çalışması

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme

5. Aslı İzoğlu-Tok, Özcan Doğan: Ebeveynlerin ve Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Erken Dönem Belirtileri: Nitel Bir ÇalışmaSalon B
10:15 - 11:45 SÖZLÜ OTURUM 2 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Yılmaz Mutlu: Diskalkuliye Sahip Çocukların Erken Matematiksel Becerilerinin Geliştirilmesi: Sanbil Etkinlikleri

2. Gülefşan Özge Kalaycı, Özlem Diken: Fonolojik Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik Uygulama Örnekleri

3. Melike Kurtuluş, Eylül Akar, Osman Yaşar: Erken Çocukluk Dönemindeki Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarla Temel Tepki Öğretimi Uygulamalarının Sistematik Derlemesi

4. Buket Kısaç Demiroğlu, Ceren Beştepe: Vaka Çalışması: Eşleştirme Uygulamasının Problem Davranış Sayısının Azalmasına Etkisinin İncelenmesi

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme

5. Hilal Gengeç, Birkan Güldenoğlu, Tevhide Kargın: Hikâye Haritası Tekniğinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dinlediğini Anlama Becerilerine EtkisiSalon C
11:45 - 13:00 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:00 - 14:15 PANEL-2 : OKULÖNCESİ BÜTÜNLEŞTİRME/KAPSAYICI EĞİTİM
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU (Moderatör), Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Gözde TOMRİS, Dr. Seçil ÇELİK
Salon A
13:00 - 14:15 SÖZLÜ OTURUM 3 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Deniz AKDAL: Nitelikli Kitap Okuma Erken Müdahale Programının Otizmli Çocukların Alıcı ve İfade Dil Becerilerine Etkisi

2. Güldeste Demircioğlu, Ceyda Turhan: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Selamlaşma Becerisinin Kazandırılmasında Videoyla Model Olma Yönteminin Etkililiği

3. Tinatini Gobadze, Nuray Öncül: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sosyal Beceri Öğretiminde Fırsat Öğretiminin Etkililiği: Gürcistan Örneği

4. Öznur Fidan, Gülce Kallem Seyyar, Bahar Aras: Yüksek Serebral Palsi Riski veya Tanısı Olan İnfantlarda Erken Müdahale ile İlgili YouTube™ Videolarının Kalitesinin İncelenmesi

Salon B
13:00 - 14:15 SÖZLÜ OTURUM 4 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Kevser Kızılırmak, Fatma Avcı, Yasemin Babadağı, Okay İnanç, Leyla Kızılırmak: Bilimsel Araştırmalara Yönelik Kapsamlı Bir İnceleme: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerisi

2. Samet Burak Taylan: Özel Eğitim Öğretmenleri Kanıt Temelli Uygulamaları Öğreniyor, Kullanıyor ve Kullanmaları için Destekleniyor mu?

3. Dilşah Yüksektaş, İrem Denizler ve Nergiz Koçarslan: Erken Çocukluk Dönemindeki Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tanısı Olan Bir Çocuğun Eğitim Programının İncelenmesi - Vaka Örneği

4. Buket Kısaç Demiroğlu, Tarık Akay, Salih Gezer: Gecikmeli Pekiştirme Tarifesinin Otizmli Öğrencilerde Cevap Çeşitliliğini Artırması Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi

Salon C
14:15 - 15:15 KEYNOTE 1: GERALD MAHONEY : DAVETLİ KONUŞMACILAR
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Salon A
15:15 - 15.35 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:35 - 16:45 PANEL-3 : ERKEN OKURYAZARLIK VE DİL İLİŞKİSİ
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE (Moderatör), Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Prof. Dr. Funda ACARLAR, Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Salon A
15:35 - 16:45 SÖZLÜ OTURUM 5 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Gizem Timur, Serhat Odluyurt: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere COVID-19 Pandemi Sürecinde Kişisel Koruyucu Önlemleri Öğretmede Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

2. Hüseyin Altıner, İbrahim Halil Diken: oğal Öğretim Yöntemleri ile İlgili Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi

3. Orhan Hanbay: Dil ve Konuşma Bozukluğunun İzlenmesi, Tanılanması ve Erken Müdahalesine Yönelik Kurumsal Çözüm Önerisi

4. Buket Kısaç Demiroğlu, Süleyman Bayram: Uyaran Kontrolü Transfer Öğretiminin Otizmli Öğrencilerde Bağımsız Soru Cevaplama Becerisi Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi

Salon B
15:35 - 16:45 SÖZLÜ OTURUM 6 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Nurullah Aybar, Binyamin Birkan: Otizmli Çocuklarda Manyetik Ses Kartlarını Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemine Dahil Ederek İstek Bildirmeyi Öğretme

2. Cem Kalaycı, Özlem Diken: Çoklu Örnek Öğretimine Genel Bir Bakış

3. Deniz Yılmaz, Neslihan Canpolat Çığ: Özel Eğitimde Dijitalleşme: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmen Yeterliliklerinin Artırılmasına Yönelik Geliştirilen Bir Öğretmen Eğitim Programı

4. Başak Topçuoğlu: Sözel Davranış Aşamaları Değerlendirme ve Yerleştirme Programı’na İlişkin (VB-MAPP, Verbal Behavior Milestones Assessment And Placement Program) Bir Vaka Çalışması

Salon C
16:45 - 17:45 KEYNOTE 2: FRED VOLKMAR : DAVETLİ KONUŞMACILAR
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Salon A

27 MAYIS 2022

SAAT İÇERİK SALON
07:30 - 09:00 KAYIT Fuaye
09:00 - 10:15 PANEL-4 : Genç Paneli: İKİ KERE FARKLILIK
Prof. Dr. Sezgin VURAN (Moderatör), Arş. Grv. Selin BOZBEY ESMEROĞLU, Arş. Grv. Hatice Kübra KOÇAK, Arş. Grv. Neslişah SIKICIKOĞLU
Salon A
09:00 - 10:15 SÖZLÜ OTURUM 7 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Ceyhun Servi: Sözel Dil Kullanımında Görülen Çabalamaların Boylamsal İncelenmesi: Vaka Çalışması

2. Selim Parlak, Sinan Kalkan: Gelişimsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar: Abademy Erken Müdahale Protokolü

3. Başak Topçuoğlu: Giyilebilir Etkinlik Çizelgesi ile Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara Bağımsız Oyun Becerilerinin Öğretiminin Değerlendirilmesi

4. Sinan Kalkan, Şerife Balıkçı, Fadime Erkan, Melek İmamoğlu: Erken Çocukluk Eğitim Ortamlarında Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Yapılan Müdahalelere Yönelik Eğitmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi

Salon B
09:00 - 10:15 SÖZLÜ OTURUM 8 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)

1. Seval Erciyas, İbrahim H. Diken, Uğur Onur Günden: COVID-19 Pandemisi Sürecinde 0-6 Yaş Aralığında Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Kaygı Düzeyinin İncelenmesi

2. Gizem Türkoğlu, Tezcan Çavuşoğlu, Erkan Kurnaz: Özel Gereksinimli Bireylere Bakım Verenlerin COVID-19 Sürecindeki Deneyimleri

3. Büşra Pehlivan, İbrahim H. Diken: Türkiye’de Erken Çocukluk Döneminde OSB Olan Çocukların Aileleri ile Çalışılan Kurum Bazlı Müdahale Programlarının İncelenmesi

TEMA: Okulöncesi Özel Eğitim

4. Hatice Beyza Erdinç, İbrahim H. Diken, Uğur Onur Günden : COVID-19 Sürecinde Okul Öncesi Eğitime Yeni Başlayan Özel Gereksinimli Çocukların Okula Uyumlarının Değerlendirilmesi

Salon C
10:15 - 10:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
10:45 - 12:00 PANEL-5 : DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞUNDA ERKEN MÜDAHALE
Prof. Dr. Ahmet KONROT, Prof. Dr. İlknur MAVİŞ, Prof. Dr. Özlem DİKEN; Dr. Öğr. Üyesi Sertan ÖZDEMİR
Salon A
10:45 - 12:00 SÖZLÜ OTURUM 9 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)

1. Fatma AVCI: Çocuk Ombudsmanlığına Dünyadan Örnekler ve Türkiye’de Çocuk Ombudsmanlığı Çalışmaları

2. Ayten Düzkantar, Elvan Yüksel: Buruk Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerle Video Model Yöntemi Kullanılarak Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Betimsel Analizi

3. Bilgehan Eren, Ruveyda Sultan Ünver: Orff Yaklaşımına Göre Hazırlanan Müzik Etkinliklerinin Otizmli Bir Öğrencinin Nesneli Taklit Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi: Bir Vaka Çalışması

4. Gülcihan Yazçayır, Yaren Önal , Yunus Emre Semiz, Gamze Akkaya: Hangi Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı?

Salon B
10:45 - 12:00 SÖZLÜ OTURUM 10 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Seda Karakaşoğlu, Selda Özdemir, Hidayet Dikici: Otizm Spektrum Bozukluğunda Çevresel Faktörler: İlk Belirtiler Döneminde Ekran Maruziyeti

2. Kübra Ersoy, Zeynep Çorakçı: Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ile Duyusal Davranış Cevaplarının İncelenmesi

3. Cevriye Ergül, Meral Çilem Ökçün Akçamuş, Rumeysa Çakır, Nihan Kahraman Evrenkaya, Gözde Akoğlu, Zeynep Bahap Kudret, Burcu Kılıç Tülü: Okuduğunu Anlama Performansını Etkileyen Değişkenler: Sözel Dil, Çalışma Belleği ve Okuma Akıcılığı

4. Aslı İzoğlu-Tok, Özcan Doğan: Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Tanı Sürecinin Yönetmelik ve Kararname Bağlamında Değerlendirilmesi

Salon C
12:00 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30 - 14:30 KEYNOTE 3: ANA SERRANO : DAVETLİ KONUŞMACILAR
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Salon A
14:30 - 15:45 PANEL-6 : ERKEN MÜDAHALEDE DAVRANIŞSAL UYGULAMALAR
Prof. Dr. Sezgin VURAN, Doç. Dr. Seray OLÇAY, Doç. Dr. Özlem TOPER
Salon A
14:30 - 15:45 SÖZLÜ OTURUM 11 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Rana Durmuş, Mehmet Uyanık, Berra Yakıcı, Serkan Pekçetin: Disleksili Çocukların Duyusal İşlemleme Becerilerinin Yönetici İşlevleri Üzerine Etkisi

TEMA: Okulöncesi Özel Eğitim

2. Alparslan Ünsal, Z. Esra Ketenoğlu Kayabaşı: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Okuryazarlık Bileşenleri Hakkında Farkındalıklarının ve Uygulamalarının İncelenmesi

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

3. Cem Tümlü: Deneyimsel Oyun Terapisinde Otizmli Çocuk

TEMA: Erken Çocuklukta Kaynaştırma

4. Ali Atlı: Erken Çocukluk Eğitiminde Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarına Yönelik Öğretmenlerin Yeterlilik AlgılarıSalon B
14:30 - 15:45 SÖZLÜ OTURUM 12 :

TEMA: Okulöncesi Özel Eğitim

1. Emine Ayyıldız, Beyza Arslan, Elif Gündoğdu, Gülşah Uysal, Merve Şirikçi Turhan, Mustafa Anıl Verdiler, Nuseybe Hacer Göz, Umay Hatice Yazıcı: Tanı’madan Tanılamaya: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gözünden Yetersizliği Olan Çocuklar

2. Burak Çarşanbalı, Hatice Bakkaloğlu: Erken Çocukluk Dönemindeki Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Öz-Düzenleme Becerilerine Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

3. Alperen Özen, Nisanur Sarı: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yazı Farkındalığı ve Harf Bilgisi Becerilerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

4. Nevin Özden, Tezcan Çavuşoğlu, Erkan Kurnaz: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Ortak Dikkat Becerilerinin Öğretimine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerin Görüş ve Önerileri


Salon C
15:45 - 16:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
16:00 - 17:15 PANEL-7 : ERKEN MÜDAHALEDE GELİŞİMSEL/İLİŞKİ TEMELLİ UYGULAMALAR
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Çiğdem ERGÜL
Salon A
16:00 - 17:15 SÖZLÜ OTURUM 13 :

TEMA: Okulöncesi Özel Eğitim

1. Merve Aydın, İlknur Anlı, Melih Ünsal: Özel Eğitim Anaokuluna Devam Eden Kaynaştırma Öğrencilerinin Temel Geometrik Şekilleri Tanıma Becerilerinin İncelenmesi

2. Aslı Avcıl, Ertan Görgü: Aile Uygulamasına Derin Bir Bakış: Alternatif ve Destekleyici İletişim Sisteminin Aile Tarafından Evde Uygulanma Sürecinin İncelenmesi

3. Pınar Kaya Döşlü: Okulöncesi Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğünün Erken Belirtilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci

4. Asuman Sağlam Ak, Meral Melekoğlu, Osman Yaşar, Betül Bektaş ve Selin Özer: Erken Çocuklukta Özel Eğitimde Geçiş ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Makalelerin İncelenmesi: Bir Sistematik Derleme

Salon B
16:00 - 17:15 SÖZLÜ OTURUM 14 :

TEMA: Okulöncesi Özel Eğitim

1. Elif Emine Tiryaki, Veysel Aksoy: Okulöncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimi Alan Özel Gereksinimli Öğrencilerin Pragmatik Dil Becerileri ile Okula Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Esra Akgül, Berrin Akman, Dila Nur Yazıcı: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müfredat Değişikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Abdulkadir Kocaoğlu, Hikmet Taha Acartürk, Ahmet İskenderoğlu, Hacı Bayram Çelenk: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Görüş ve Önerileri

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)

4. Aslıcan Serçe, İbrahim H. Diken, Uğur Onur Günden : COVİD-19 Pandemi Sürecinde Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Gereksinimleri Ve Psikolojik Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Salon C
17:15 - 18:15 KEYNOTE 4: GÜLHAN ERCAN SENCİCEK : DAVETLİ KONUŞMACILAR
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Salon A

28 MAYIS 2022

SAAT İÇERİK SALON
07:30 - 09:00 KAYIT Fuaye
09:00 - 10:15 PANEL-8 : OSB’DE TIBBİ TANILAMA VE TIBBİ MÜDAHALE
Doç. Dr. Burak BAYKARA, Prof. Dr. Cem GÖKÇEN, Doç. Dr. Ümit IŞIK
Salon A
09:00 - 10:15 SÖZLÜ OTURUM 15 :

TEMA: Erken Çocuklukta Kaynaştırma

1. Ayşe Büşra Subaşı Yurtçu, Sema Batu: Bir Okul Öncesi Eğitim Sınıfındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Özel Eğitim Danışmanlığı Desteğiyle İyileştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

2. Sevim Küçük Karahan, Latife Özaydın: Okul Öncesindeki Özel Gereksinimli Çocukların Sosyal Becerilerine İlişkin Anne, Baba ve Öğretmen Görüşleri: Karma Yöntem Çalışması

3. Tringa Shpendi Şirin, Emine Ahmetoğlu: Erken Çocuklukta Sosyal Kabulü Destekleme Arkadaş Edinme Programı

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

4. Funda Aksoy, Şeyda Yıldırım Parlak: Erken Çocukluk Döneminde Değerlendirme ve Tanılama Sürecine Yönelik Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi


Salon B
09:00 - 10:15 SÖZLÜ OTURUM 16 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)

1. Ahmet İlkhan Yetkin, Esra Orum Çattık: Çocukları Erken Çocuklukta Özel Eğitime Devam Eden Ebeveynlerin “Erken Müdahale” Kavramına İlişkin Metaforik Bakış Açılarının İncelenmesi

2. Merve Özer, Ezgi Türkkent: Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin (0-36 ay) Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı: Ebeveynlerin Program ve Sürece Yönelik Deneyimlerinin İncelenmesi

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

3. Ömer Faruk Gönen, Tezcan Çavuşoğlu, Erkan Kurnaz: UMKE Personelinin Özel Gereksinimli Bireylere İlişkin Müdahalelerinin Belirlenmesi

4. Mehmet Uyanık, Rana Durmuş, Berra Yakıcı, Serkan Pekçetin: Türkiye’de Pediatri Alanında Çalışan Ergoterapistlerin Disleksiye İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Salon C
10:15 - 10:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
10:45 - 12:00 PANEL-9 : DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA ERKEN MÜDAHALE
Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN, Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK, Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ
Salon A
10:45 - 12:00 PANEL-13 : ERKEN MÜDAHALEDE GÜNCEL KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Prof. Dr. Şükrü TORUN, Doç. Dr. Meral HURİ
Salon B
10:45 - 12:00 SÖZLÜ OTURUM 17 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme

1. Sevil Meran, Özge İdrisoğlu, Banu Akbaş, Berrin Akman : Erken Müdahale Programı Yürüten Farklı Kurum ve Kuruluşların COVID-19 Sürecindeki Çalışmalarının İncelenmesi

2. Elif Karabulut, Işık Akın-Bülbül, Merih Toker, Selda Özdemir: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Kelime Hatırlama ve Jest Kullanım Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 

3. Özlem OĞUZ, Büşra ÇINAR: Kardeşler Arası Bir Karşılaştırma: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tanılı ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Kardeşlerinin Zihin Kuramı Becerileri

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

4. Kübra Demiröz, Latife Özaydın: Fırsat Öğretimine Yönelik Türkiye’de Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Salon C
12:00 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30 - 14:30 KEYNOTE-5 MANFRED PRETIS : DAVETLİ KONUŞMACILAR
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Salon A
14:30 - 15:45 PANEL-10 : MOTOR GELİŞİM SORUNLARINDA ERKEN MÜDAHALE
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL(Moderatör), Prof. Dr. Bülent ELBASAN, Prof. Dr. Akmer MUTLU, Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Salon A
14:30 - 15:45 PANEL-14 : VB-MAPP TÜRKİYE
Prof. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, Prof. Dr. Onur KURT, Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Salon B
14:30 - 15:45 SÖZLÜ OTURUM 18 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme

1. Cevriye Ergül, Burcu Kılıç Tülü, Meral Çilem Ökcün Akcamuş, Seher Yalçın, Gözde Akoğlu, Zeynep Bahap Kudret: Okuduğunu Anlamanın Anasınıfındaki Yordayıcıları

2. Ayten Düzkantar, Kübra Adıgüzel: Geçmişten Günümüze Türkiye’de Erken Çocuklukta Cinsel Eğitimle İlgili Yürütülen Araştırmalar

3. Kübra Demiröz, Hatice Nilay Kayhan: Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Aile ve Personel İş Birliği

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)

1. Ayşe Büşra Kaymakçalan, Didem Güven: Çocuğunda Zihin Yetersizliği Tanısı Olan Ebeveynlerin Stres Düzeyleri ile İlgili Yapılan Araştırmalar: Bir Derleme Çalışması

Salon C
15:45 - 16:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
16:15 - 17:30 PANEL-11 : ERKEN MÜDAHALE SÜRECİNDE ANNELER, BABALAR VE KARDEŞLER
Prof. Dr. Serhat ODLUYURT, Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN, Doç. Dr. Avşar ARDIÇ
Salon A
16:15 - 17:30 PANEL-15 : ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NDE ERKEN MÜDAHALE
Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Doç. Dr. Ümit IŞIK, Doç. Dr. Veysel AKSOY
Salon B
16:15 - 17:30 SÖZLÜ OTURUM 19 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Melda Sultan Aslan, Esra Erkaya, Özlem Oğuz: Teknolojik Alet-İnternet Kullanımının 0-3 Yaş Aralığındaki Çocukların Dil Gelişimlerine Etkisi

2. Dr. Ayşe İlayda Mutlu, Dkt. Tzemali Kampour: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Kekemeliği Olan Olgunun Değerlendirme ve Terapi Sonuçları

3. Rukiye Konuk Er, Dudu Çatalkaya, Esra Nur Özcan, Arzu Sarı: Annelere Göre Özel Gereksinimli Çocuklarının Erken Çocukluk Dönemindeki Gelişimsel Özellikleri: Nitel Bir Çalışma

4. Burcu Kılıç Tülü: Beş Yaşındaki Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Salon C
17:30 - 18:45 PANEL-12 : DUYUSAL VE ÇOKLU YETERSİZLİKLERDE ERKEN MÜDAHALE
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR, Doç. Dr. Banu ALTUNAY, Doç. Dr. Pınar ŞAFAK
Salon A
17:30 - 18:45 PANEL-16 : ERKEN MÜDAHALE SÜRECİNDE ICF VE KATILIM
Doç. Dr. Dudu Melek ER-SABUNCUOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Filiz ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi Duygu KORKEM YORULMAZ
Salon B
17:30 - 18:45 SÖZLÜ OTURUM 20 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Evrim Gerçek, Cemal Enes Arı: Erken Çocuklukta Kekemelik Sıklığı ve Kendiliğinden İyileşme Oranının Anne Görüşleri Aracılığıyla İncelenmesi

2. Cevriye Ergül, Meral Çilem Ökçün Akçamuş, Nihan Kahraman Evrenkaya, Rumeysa Çakır, Gözde Akoğlu, Burcu Kılıç Tülü, Zeynep Bahap Kudret: Sözel Dil, Hızlı İsimlendirme ve Erken Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişkiler

3. İsmail Seçer, Sümeyye Ulaş: Eyberg Çocuk Davranışları Ölçeğinin (ECBI) Türk Kültüründe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

4. Yılmaz Mutlu, Yavuz Erdem Akkuşçi, İhsan Söylemez:  60-72 Aylık Çocukların Sayı Hissi Becerilerinin Diskalkuli Riski Bağlamında İncelenmesi

Salon C
19:00 KAPANIŞ

ONLİNE BİLDİRİLER

TÜR İÇERİK
SÖZLÜ OTURUMLAR :

1. Büşra Akdağ: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme

2. İlknur Ucuz, Ayla Uzun Çiçek: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Kronik Tıbbi Hastalık Sıklığının Değerlendirilmesi ve Riskli Grupların Belirlenmesi

3. Neslihan Argüt, Feryal Savcı, Ayşıl Seda Akar, Kübra Budal, Arzu Yükselen: Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Geliştirilen Digital Uygulamaların İncelenmesi

4. Selim Keçeli: Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemindeki Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Yaşanan Sorunlar

5. Nurten Selin Sobay, Öznur Bilaç, Şermin Yalın Sapmaz, Hasan Kandemir: Bir Üniversite Hastanesinde Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısıyla Takip Edilen Çocukların Geriye Dönük Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi

6. Havva Büşra Ulu, Esra Güven, Furkan Cangi: Okul Öncesi Çocuklarda Duyusal Reaktivite Bozuklukları ile Anksiyete Arasındaki İlişki

7. Edanur Yıldız, Furkan Cangi: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Disleksi Tanılı Bir Çocukta Ergoterapi Müdahalelerinin Yürütücü İşlev Becerileri Üzerine Etkisi: Tek Denekli Çalışma

8. Z. Esra Ketenoğlu Kayabaşı: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Göre “Disleksi” ve “Erken Okuryazarlık” Kavramlarının İlişkilendirilmesi

9. Fatma Karademir: İşitme Engelli Ebeveynlerin Çocuklarına (CODA) Erken Müdahale Açısından Bakış: "CODA" Filmi İncelemesi

10. Yasir Uygun: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Taklit Becerilerinin Çocuk Şarkılarıyla Eş Zamanlı İpucu Öğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi

11. Merih Toker, Işık Akın-Bülbül, Elif Karabulut, Selda Özdemir: Sözel İletişim Becerilerine Sahip Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuklarda Jest Kullanımının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

12. Arife Tartar, İbrahim Halil Diken: Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Yetersizliğe Sahip Çocuklarda Zihin Kuramına İlişkin Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

13. Sibel Atlı: 0-24 Aylık Bebeği Olan Annelerin Duyu Gelişimi ve Eğitimine Yönelik Uygulamaları

14. Mehmet Akif Özdal: Erken Çocuklukta Üstün Kabiliyet Gelişimi Gösteren Öğrencilere Yönelik Eğitimin Türkiye’deki Resim Sahasında İncelenmesi

15. Ece Gizem Aras, Gülden Bozkuş Genç: Bir Özel Eğitim Anaokulunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Sürecine İlişkin Pilot Uygulama Örneği

16. Burcu Durmaz, Macid Ayhan Melekoğlu : İlköğretim Düzeyindeki Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Diskalkuliye İlişkin Bilgi ve Bütünleştirme Uygulamalarında Yeterlik Düzeyleri

17. Burak Çebi : Uygulamalı Davranış Analizine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüş ve Önerilerinin Belirlenmesi

18. Hacer Yiğit, Özlem Diken, Uğur Onur Günden, Tuğçe Sinoğlu Günden : Nitelikli Kitap Okuma Erken Müdahale Programı (NİKO)’nun Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynler ve Çocukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

POSTER OTURUMLAR :

1. Ayşıl Seda Akar, Arzu Yükselen: İlkokula Hazırbulunuşluk ve Uyum Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklar

2. Begüm UYGUN: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Ebeveyn Tarafından Verilen Yönergeleri Yerine Getirme Becerilerinin Ebeveyn Destekli Hazırlanan Videolarla Öğretilmesinin Etkililiğinin İncelenmesi

29 MAYIS 2022-ÇALIŞTAYLAR

SALON SAAT İÇERİK ÜCRET AÇIKLAMA
Salon A 09:00 - 12:00 Türkçe Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemi (TADİS)
Dr. Öğr. Üyesi Ertan GÖRGÜ

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon A 13:00 - 14:00 Özel Eğitimde Teknoloji İçeren Yazılım/Donanım Tasarımı
Bilgisayar Mühendisi Can YILDIZ, TOLKİDO, Endüstriyel Tasarımcı Ege ÇAKALOZ

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon A 14:00 - 15:00 Tolkido ve Replikli Öğretim
Bilgisayar Mühendisi Can YILDIZ, TOLKİDO, Öğr. Grv. Ali KAYMAK, Öğr. Grv. Gökhan İNCE

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon A 15:30 - 17:30 Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Somut Düşünme Araçları ile Geliştirilmesi: Örnek Etkinlikler
Doç. Dr. Yılmaz MUTLU, Prof. Dr. Sinan OLKUN

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon B 14:00 - 17:00 Sözel Davranış Yaklaşımı
Dr. Öğr. Üyesi Buket KISAÇ DEMİROĞLU

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon C 09:00 - 12:00 Erken Çocuklukta Okul Çaplı Olumlu Davranışsal Müdahaleler ve Desteği: Birincil ve İkincil Düzey Müdahaleler
Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU

Kayıt Ol

200 TL
Salon C 14:00 - 16:00 Erken Çocukluk Döneminde Mahremiyet Eğitimi
Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR

Kayıt Ol

200 TL
EAE 09:00 - 13:00 ÖGEBTÖ (Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtiler Tarama Ölçeği)
Doç. Dr. Veysel AKSOY, Arş. Grv. Mehmet OKUR

Kayıt Ol

850 TL
EAE 09:00 - 13:00 Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Nitelikli Kitap Okuma Erken Müdahale Programı (niko Programı)
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Prof. Dr. Özlem DİKEN, Arş. Grv. Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN, Arş. Grv. Uğur Onur GÜNDEN

Kayıt Ol

500 TL
EAE 14:00 -17:00 Özel Eğitimde Dijitalleşme ve Web 2.0. Araçları Kullanarak Dijital İçerikler Geliştirme
Uzm. Deniz Yılmaz, Öğr. Gör. Neslihan Canpolat Çığ

Kayıt Ol

250 TL

Çalışmalar erken müdahaleye yapılan 1 birim yatırımının 8 birim getirisi bulunduğunu ortaya koymaktadır.

KAYIT

UDEMKO2022 kayıtları başlamıştır. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.


1. Adım: Buraya tıklayarak kayıt olunuz.
2. Adım: Aşağıdaki hesap numarasına eft/havale yapınız.
3. Adım: Üye girişi yaparak, sistem üzerinden dekontunuzu yükleyiniz.

Tüm adımları ve süreç takibini üye girişi yaparak gerçekleştirebilirsiniz.


Tüm sorularınızı lütfen [email protected] adresine mail olarak gönderiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Bildiri Gönderim için son tarih: 1 Mayıs 2022
Kayıt için son tarih: 15 Mayıs 2022
Oturumlar: 26-28 Mayıs 2022
Çalıştaylar: 29 Mayıs 2022

 

HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI : UDEMKO2022
BANKA ADI : T.C. ZİRAAT BANKASI
ŞUBE ADI : 1900 - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / ESKİŞEHİR ŞUBESİ
HESAP NO : 1900 - 81311258-5029
IBAN NO : TR38 0001 0019 0081 3112 5850 29

KAYIT ÜCRETLERİ:

Erken Kayıt
15 Mayıs'a kadar
Normal Kayıt
15 Mayıs ve sonrası
Öğretim Elemanı 300 TL 400 TL
Uzman, Öğretmen, YL - DR Öğrencileri 150 TL 200 TL
Lisans Öğrencisi, Aile 50 TL 100 TL

NOT:

 • Kongreye gönderilen sözlü/poster bildiriler gizli değerlendirme (blind-review) hakemlik sürecine tabii tutulacaktır. Hakemlik sürecini başarı ile geçen, kabul edilen, bildirisini sunan katılımcılara hem KONGRE KATILIM BELGESİ hem de BİLDİRİ SUNMA BELGESİ verilecektir.
 • Kongre sonunda kongre de sunulan bildirilerin gizli değerlendirme (blind-review) hakemlik süreci başarı ile tamamlanacak olanları "TAM METİN BİLDİRİ KİTAPÇIĞI" nda (PDF/Elektronik olarak) yayımlanabilecektir.
 • Kongre kayıt ücretine K.D.V., çalıştaylar hariç kongre sunularına KONGRE KATILIM BELGESİ (PDF), KONGRE ÖZET BİLDİRİ KİTAPÇIĞI (PDF/Elektronik olarak) dahildir.
KONAKLAMA

UDEMKO2022 katılımcılara konaklama organize etmemektedir. Katılımcılar konaklamalarını kendi organize etmelidirler. Aşağıdaki listede, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne en yakın otelleri bulabilirsiniz

Ramada Encore
Ramada Encore
00800 4488 21423
Web Sitesi
Verman Otel
Verman Otel
(0222) 335 45 45
Web Sitesi
Inn Town Hotel
Inn Town Hotel
(0543) 486 94 12
Web Sitesi
Dedepark Hotel
Dedepark Hotel
(0222) 330 45 45
Web Sitesi
Ibis Hotel
Ibis Hotel
(0222) 211 77 00
Web Sitesi
Capella Otel
Capella Otel
(0222) 320 80 80
Web Sitesi
Anemon Hotel
Anemon Hotel
(0222) 340 66 66
Web Sitesi
TASİGO
TASİGO
(0222) 211 03 00
Web Sitesi

ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye'nin en kalabalık yirmi beşinci şehri. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir. Met helvası, Nuga helvası, Haşhaşlı çörek, Kalabak suyu, Çibörek ve Lületaşı ile meşhurdur. İşlenebilir lületaşı, Türkiye'de yalnız Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak bilinir. Türkiye'de Eskişehir ve Sivrihisar dolaylarında yetişen bir çoban köpeği olan akbaş da şehre ait önemli değerlerdendir. Sanat kurumları ve tesisleri ile kültür ve sanatta gelişmiş bir şehirdir. Anadolu Üniversitesi ve büyükşehir belediyesi bünyesinde iki adet senfoni orkestrası bulunmaktadır. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali ile şehirde müzik, tiyatro, resim ve sinema dallarında sergiler ve gösteriler yapılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

ESKİŞEHİR
FOTOĞRAF GALERİSİ
SPONSORLAR
ABA KLİNİK
ABA KLİNİK
Web Sitesi
Algı Özel Eğitim Kurumları
Algı Özel Eğitim Kurumları
Web Sitesi
ALPASLAN OTİZM VAKFI
ALPASLAN OTİZM VAKFI
Web Sitesi
ANI YAYINCILIK
ANI YAYINCILIK
Web Sitesi
Türkiye Down Sendromu Derneği
Türkiye Down Sendromu Derneği
Web Sitesi
Eğiten Kitap
Eğiten Kitap
Web Sitesi
Ekin Başak Özel Eğitim Kurumları-ESKİŞEHİR
Ekin Başak Özel Eğitim Kurumları-ESKİŞEHİR
Web Sitesi
EKİNOKS PSİKOLOJİ
EKİNOKS PSİKOLOJİ
Web Sitesi
İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
Lotus Gelişim Enstitüsü Alanya
Lotus Gelişim Enstitüsü Alanya
Web Sitesi
DİYARBAKIR MAVİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
DİYARBAKIR MAVİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Web Sitesi
Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu
Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu
Web Sitesi
Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi
Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
PARK AKADEMİK ÖZEL EĞİTİM
PARK AKADEMİK ÖZEL EĞİTİM
Web Sitesi
Parla Özel Eğitim Merkezi
Parla Özel Eğitim Merkezi
Web Sitesi
Pegem Akademi
Pegem Akademi
Web Sitesi
Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi
Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi
Web Sitesi
Rehabilitasyon Dünyası
Rehabilitasyon Dünyası
Web Sitesi
Rehabilitasyon Kitapları
Rehabilitasyon Kitapları
Web Sitesi
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı
Web Sitesi
Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
TOHUM OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
TOHUM OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
Web Sitesi
Vize Akademik
Vize Akademik
Web Sitesi
Yapı Taşı Özel Eğitim Akademisi
Yapı Taşı Özel Eğitim Akademisi
Web Sitesi
DESTEKLEYENLER
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği
Web Sitesi
Melek Academy
Melek Academy
Web Sitesi
ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)
ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)
Web Sitesi
Tolkido
Tolkido
Web Sitesi
VB-MAPP TÜRKİYE
VB-MAPP TÜRKİYE
Web Sitesi
Webudi Yazılım ve Bilişim Teknolojileri
Webudi Yazılım ve Bilişim Teknolojileri
Web Sitesi
İLETİŞİM

Kayıt ve diğer konularda soru sormak veya bilgi almak için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

[email protected]

Google Harita

İLETİŞİM FORMU